Tlač

Spojené trubky a podskupinySpojené trubky a podskupinySpojené trubky a podskupinySpojené trubky a podskupiny

Sú spájkované na špeciálnych šablónach a nástrojoch, ktoré spĺňajú funkčné a rozmerové parametre vyžiadané klientom.

Kompletné zostavy príslušenstva a testovanie sú iba na žiadosť klienta.