SlovakEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)
Tlač Email

Informácie, poradenstvo a názory uvedené na tejto webovej stránke, obsahujú osobné údaje a vyjadrujú len uhol nášho pohľadu.

Vlastník tejto webovej stránky sa zaväzuje zabezpečiť, aby informácie na nej uvedené boli dôverihodné . Môže sa stať, že informácie a údaje budú obsahovať nepresnosti, typografické chyby alebo iné nedostatky. Vlastník stránky sa zaväzuje tieto nedostatky bezodkladne odstrániť.

Vlastník tejto stránky nie je zodpovedný za jej obsah a spoľahlivosť informácií a /alebo produktov ponúkaných našimi sponzormi prostredníctvom odkazov / linkov, ktoré sprevádzajú naše služby.
Nesprávne používanie služieb, ktoré naša stránka ponúka online, nie je pripísané samotnej stránke, ale zostáva na zodpovednosti používateľa.

Držiteľ môže vylepšiť alebo vykonať akékoľvek zmeny na výrobkoch a službách opísaných na tejto webovej stránke a vyhradzuje si právo tak urobiť bez toho, aby boli tieto zmeny vopred oznámené.
Vlastník nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za webové stránky, z ktorých sa dá pripojiť na túto webovú stránku, alebo na ktoré by ste sa mohli pripojiť z tejto webovej stránky.Vlastník neudáva žiadnu záruku ani záväzok , že požívanie stránky bude bez prerušenia a nijakým spôsobom sa nezaväzuje za zneužitie informácií, ktoré stránka obsahuje.

Všetky ochranné známky na tejto stránke majú autorské práva ich príslušných vlastníkov. Vyvarujte sa porušovaniu autorských práv.

 

 

Head office 


PRD


TEE-DRILL