SlovakEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)
Tlač Email

Je špecializovaná na spracovanie medených trubiek používaných pri výrobe potrubí, cievok, nasávacích zberačov, montážnych celkov a rôznych komponentov. Tie sa používajú na rozvod tekutín a plynov v priemyselných odvetviach na výrobu klimatizácií, chladiarenských a vykurovacích zariadení, výmenníkov tepla, stlačeného vzduchu, solárneho vykurovania, kávomatov, ako aj akýchkoľvek osobitných žiadostí.

Víťazný tím, ktorý pracuje v príjemnom a motivovanom pracovnom prostredí , môže poskytnúť svojim klientom odborné znalosti a profesionalitu.

Ako službu svojim zákazníkom je BCF Europe schopná vyrábať pozoruhodný rozsah komponentov ľubovoľnej veľkosti, s rozlišnými technickými špecifikáciami, ponúkajúc alternatívne riešenia, ktoré sú zamerané na optimalizáciu výrobných postupov a zníženie nákladov.
Vysoká kapacita a výrobá flexibilita sú poistené vďaka moderným ,výkonným a technologicky vyspelým strojom.
Na žiadosť zákazníka je tiež možné vykonávať špecifické testovanie (Skúška tesnosti a prietoku), ktoré zabezpečuje vyššiu kvalitu výrobku, ako bežne požaduje norma kvality.
Rešpektovanie dodávky v rámci dohodnutých termínov je cieľ, ktorý je sledovaný a dodržiavaný počas celého výrobného procesu.

Absolútna spoľahlivosť spočíva v úzkej spolupráci s kvalifikovaným dodávateľom, použitím certifikovaných materiálov, v sledovaní výrobných procesov, v registrácii a uchovávaní technickej dokumentácie.Všetky tieto faktory nám umožnia vysledovať pôvod dodávaných výrobkov.

Neustála investícia do prieskumu a inovácií sú hlavné zásady, ktoré charakterizujú vedenie spoločnosti.Sme neustále pripravení investovať do strojov a zariadení, ktoré zabezpečia produktivitu a úspech, spokojnosť spoločnosti a jej zákazníkov.

Informatizovaná výroba a vedenie pomáhajú udržiavať štruktúru firmy vrtkú a efektívnu, pričom sa snažia od samého počiatku dosiahnuť špičkovú kvalitu.